Försäljningen stängd
Försäljningen har stängt.

Varje spelare anmäls separat, här anmäler du ett av syskonen och drar av den rabatt du har rätt till (lägg ihop samtliga och se vilken nivå du hamnar på), det andra barnet/barnen registrerar du under knapparna till vänster.

Syskonrabatt, totalsumma:
> 5.000 kr/år — rabatt: 500 kr
> 10.000 kr/år — rabatt: 1.000 kr
> 15.000 kr/år — rabatt: 1.500 kr

Exempel 1:
Kevin Blomberg U6 Team 13 = 2.240 kr
Tiffany Blomberg Flickor B = 2.940 kr

Totalsumma/år = 5.180 kr, välj Syskonrabatt > 5.000 kr/år = 500 kr rabatt på Tiffany's anmälan.

Exempel 2:
Kevin Blomberg U6 Team 13 = 2.240 kr
Tiffany Blomberg Flickor A = 4.240 kr
Robban Blomberg J20 = 10.640 kr

Totalsumma/år = 17.120 kr, välj Syskonrabatt > 15.000 kr/år = 1.500 kr rabatt på Robbans anmälan.